súťaže a kvizy

Súťaže a kvízy

Internet

Prečo firmy robia pre návštevníkov súťaže a kvízy? Poznáme niekoľko známych dôvodov, prečo firmy organizujú súťaže a kvízy pre ľudí:

Rozšírenie zákazníckej základne – súťaže môžu pomáhať firmám získavať nových zákazníkov a budovať si väčšiu skupinu, komunitu okolo svojej značky.  Súťažiaci zdieľajú informácie o svojej firme so svojou rodinou a priateľmi, čo pomáha k zvyšovaniu zákazníckej komunite.  

Získavanie zvýšenej povesti a pozornosti – súťaže môžu dosiahnuť pozornosť ľudí a zvýšiť povedomie o firme alebo o jej výrobku a službe. Ľudia sa radi zapájajú viac do obsahu, ktorý umožňuje niečo vyhrať alebo získať zadarmo.

Analýza trhu a zber údajov – firmy využívajú súťaže a kvízy na získavanie informácií o svojich potenciálnych návštevníkoch alebo zákazníkoch. Získavajú údaje o záujmoch, správaní a preferenciách ľudí, ktoré pomáhajú firmám prispôsobovať predajné a marketingové plány.

Podpora zúčastňovať a zamestnávať ľudí na sociálnych médiách – súťaže sa šíria prostredníctvom sociálnych médií, kde zabezpečujú široký dosah vekových skupín. Spôsob ako firmy podporujú zúčastňovať sa svojich existujúcich a nových zákazníkov na rôznych sociálnych sieťach.

Propagácia a marketing – súťaže a kvízy poskytujú nové obsahy, dáta pre marketingové plány a kampane. Vytváranie kreatívnych súťaži môže ponúknuť zlepšenie značky a udržať značku firmy v pozornosti ľudí.

Zvyšovanie predaja – kvízy a súťaže motivujú ľudí k možnému nákupu služby alebo produktu firmy. Atraktívne výhry a zvýšený záujem o produkty alebo služby vedie k možnému zvýšeniu predaja. Zážitky a lojalita ľudí – súťaže dávajú ľuďom pozitívny zážitok a budujú možnú lojalitu značky. Ak firma súťaž dobre spracuje a ponúkne zaujímavé výhry, môže posilniť vzťah s ľuďmi.  Súťaže predstavujú efektívny nástroj na zapojenie starých a nových zákazníkov, zvýšenie povedomia značky, lojality a podpory predaja.

Angažovanie firiem na sociálnych sieťach

Znamená aktívnu účasť a interakciu firiem so svojimi sledovateľní a zákazníkmi prostredníctvom rôznych sociálnych sieti.  Cieľ je jednoznačný, budovať a udržovať vzťahy s ľuďmi, zvyšovať povedomie značky a podporovať lojalitu zákazníkov.  Medzi formy angažovania patria odpovede na komentáre a otázky, zdieľanie relevantného obsahu, organizovanie súťaži a udalostí, vytváranie vizuálneho obsahu, sledovanie  konverzií a trendov. Všetky menované faktory vytvárajú pozitívny vzťah so zákazníkmi.