prístup k informáciam

Prístup k informáciám

V súčasnom digitálnom veku je prístup k informáciám neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. S rastom a technologickými inováciami sa otvárajú nové možnosti, ale zároveň sa objavujú aj nové výzvy v oblasti prístupu k informáciám. Internet je zaplavený obrovským objemom dát a informácií, čo robí ťažkým rozlíšiť medzi relevantnými a neoverenými zdrojmi. S rozšírením sociálnych médií […]

Čítaj viac
súťaže a kvizy

Súťaže a kvízy

Prečo firmy robia pre návštevníkov súťaže a kvízy? Poznáme niekoľko známych dôvodov, prečo firmy organizujú súťaže a kvízy pre ľudí: Rozšírenie zákazníckej základne – súťaže môžu pomáhať firmám získavať nových zákazníkov a budovať si väčšiu skupinu, komunitu okolo svojej značky.  Súťažiaci zdieľajú informácie o svojej firme so svojou rodinou a priateľmi, čo pomáha k zvyšovaniu […]

Čítaj viac
online spravodajstvá

Online spravodajstvá

Na poskytovanie informácií a noviniek prostredníctvom internetu slúžia online spravodajstvá. Portály alebo weby obsahujú veľa typov správ, ktoré sú o politike, medzinárodné a národne udalosti, kultúre, ekonomike a športe.  Online spravodajské portály zabezpečujú rýchle a aktualizované informácie na webových stránkach, sociálnych sieťach a mobilných aplikáciách. Výhodou je okamžitý prístup k správam a informáciám, zdieľanému obsahu a čitateľským komentárom. Funkcia online spravodajských portálov Spravodajstvá poskytujú […]

Čítaj viac